Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM)

Geschiedenis van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM)

De wortels van TCM gaan 3000 jaar terug. TCM wordt al meer dan 2000 jaar aan Chinese universiteiten gedoceerd. TCM is één van de oudste traditionele medische systemen en bestaat uit verschillende therapeutische pijlers, zoals acupunctuur, Chinese farmacologie, TUINA en Chinese diëtetiek.

 

 

Naar de oorzaak van de ziekte wordt gezocht

Binnen de TCM worden niet de ziektes centraal geplaatst, maar de gehele mens, waarbij lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Aan de oorzaak van ziektes wordt daarbij extra aandacht besteed. Deze worden met de patient besproken en de patient wordt actief bij het genezingsproces betrokken. Deze samenwerking is een grote factor in het genezingsproces.

 

Binnen de TCM gaat het holistische begrip van de mens ervan uit, dat het organisme, als ook de mens en de natuur om hem heen, een eenheid vormen. Deze eenheid zal bij het onderzoek naar het onstaan van de ziekte, en bij de behandeling ervan, een duidelijke rol spelen. Veranderingen in het organisme kunnen van buitenaf via de energiestroom (Qi) in de meridianen herkend en beïnvloed worden.

Meridianen

 

Meridianen zijn binnen de TCM, kanalen, waarin de levensenergie Qi stroomt. Er zijn 12 hoofdmeridianen. Iedere meridiaan behoort tot een orgaan of orgaansysteem. Op de meridianen liggen de acupunctuurpunten.

 

Verschillende meridiaantherapieën helpen de patient bij het gezond blijven of worden. De meest bekende therapie is de acupunctuur. Volgens de TCM is gezondheid; het in balans brengen van beide levensonderhoudende krachten, Yin en Yang.